โฮมสคูล คืออะไร เตรียมความพร้อมอย่างไรให้เหมาะสำหรับลูก

ช่วงอายุประมาณ 7 – 12 ปี ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ที่ไม่ใช่การเติมโตเพียงด้านร่างกายเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึง ทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญหาของลูกด้วยนั่นเอง แต่ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายครอบครัวเริ่มมีความกังวล และเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตของลูกให้ดีที่สุด

โฮมสคูล คืออะไร

โฮมสคูล หรือการเรียนการรู้ที่บ้าน ซึ่งก็คือการเรียนรู้อย่างอิสระ ที่เป็นหนึ่งนทางเลือกที่ดีสำหรับคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ ที่ต้องการจัดระเบียบ และต้องการจัดการเรียนขึ้นพื้นฐานให้กับลูก ที่สามารถจัดขึ้นเองได้ที่บ้าน โดยที่ครอบครัวจะคอยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ ที่ลูกมีความสนใจ และมีความถนัด ที่จะส่งผลการประเมินไปยังสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะช่วยออกใบรับรอง และสอบเทียบชั้น เมื่อต้องการใช้ยื่นเพื่อทำการเรียนต่อในระดับมหาวิยาลันได้นั่นเอง

โฮมสคูล มีกี่รูปแบบ และเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุเท่าไหร่

การเรียนรู้ที่บ้านในรูปแบบของโฮมสคูล สามารถทำให้ได้กับเด็กในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในชั้นอนุบาล ไปจนถึงเด็กที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการเรียนในรูปแบบโฮมสคูลไม่ได้จำกัดเพียงแค่เป็นการเรียนการสอนที่อยู่ภายในบ้านของตัวเอง ที่พ่อ และแม่ เป็นผู้สอน และออกแบบการเรียนการสอยเพียงเท่านั้น เพราะยังมีอีก 5 รูปแบบ ที่ครอบครัวสามารถเลือกนำเอามาใช้ได้ตามความสะดวก และความต้องกาi

1.การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบครอบครัวเดี่ยว

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยกันจัดการเรียนการสอนให้กับลูกน้อยด้วยตัวเอง

2.การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบกลุ่ม

คุณพ่อคุณแม่จัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง ที่สามารถทำการนัดรวมกลุ่มกันกับครอบครัวอื่น ๆ ที่ทำโฮมสคูลในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ลูก ๆ ได้ทำกิจกรรม และฝึกการเข้าสังคมพร้อมกับเด็กวัยเดียวกันนั่นเอง

3.การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบรวมศูนย์

เป็นการรวมกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่ทำโฮมสคูลในจำนวนที่ใหญ่ขึ้น โดยที่วิธีนี้จะสามารถทำให้เกิดคำปรึกษา และหารือกันในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถช่วยกันออกแบบวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุก ๆ พัฒนาการ และมีการจัดอีเวนต์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง

4.การเรียนโฮมสคูลที่บ้านร่วมกับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยที่จะคอยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการสนับสนุนสื่อการเรียน หรือสถานที่ให้ลูกใช้ ในการทดลองทำกิจกรรม และอาจมีการพาเด็ก ๆ ไปออกทริปทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาได้ทำความรู้จัก และคุ้นชินกับเพื่อนใหม่อีกด้วย

5.การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบออนไลน์

เป็นการเรียนที่บ้าน โดยใช้หลักสูตรและเนื้อหาภาษาอังกฤษของต่างประเทศนั่นเอง

การทำโฮมสคูลที่บ้าน คุณพ่อ คุณแม่สามารถขอยื่นคำร้องในการอนุญาตในการจัดเตรียมการเรียนการสอยให้กับลูกได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยที่สามารถร่วมกันวางแผน และออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กได้มีประสิทธิภาพที่สุด