คุณแม่ต้องรู้ โภชนาการลูกวัย 0-1 ปี เลือกอย่างไรให้เหมาะสม

ในช่วงวัยทารกจนถึงอายุ 1 ปี เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการให้ลูกน้อยรับประทานอาหารให้เหมาะสมในช่วงวัยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายของเด็กเติบโตขึ้นอย่างสมวัย และสำหรับโภชนาการลูกวัย 0-1 ปี ซึ่งมีอาหารต่างๆที่มีความเหมาะสมดังนี้

วัยแรกเกิด – 4 เดือน

สำหรับอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้ก็คือนมแม่ เพราะว่านมแม่นั้นมีสารอาหารที่มีความจำเป็นอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางสมอง นอกจากนี้ในนมแม่ยังมีสฟิงโกไมอีลิน ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญในการพัฒนาสมองของลูกน้อยให้ดีมากยิ่งขึ้น

4-6 เดือน

ในวัยนี้ก็ยังต้องกินนมแม่อยู่ แต่จะเริ่มให้อาหารอื่นๆควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ข้าวบดละเอียด ไข่ต้ม ปลาบด ตับบด ผักสุกบด กล้วยน้ำว้าสุก มะม่วงสุก มะละกอสุก เป็นต้น

7-8 เดือน

ยังต้องกินนมแม่อยู่และเสริมด้วยอาหารต่างๆให้ครบทั้ง 5 หมู่ เช่น ข้าวบดหยาบ เนื้อปลา เนื้อไก่ เนื้อหมู ผักสุกบดหยาบ ผลไม้สุก เป็นต้น วัยนี้คุณแม่อาจให้ลูกน้อยได้รู้จักการรอคอย หากลูกร้องไห้เพราะหิว อาจยังไม่เอาอาหารมาให้ในทันที ลองทำเป็นหยิบขวดนม เตรียมนมพร้อมกับชวนลูกน้อยคุยให้เขาได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ เพื่อเป็นการดึงความสนใจไม่ให้เขาร้องไห้ และเป็นการฝึกให้รู้จักการรอมากขึ้น

8-10 เดือน

กินนมแม่และสามารถที่จะกินข้าวนิ่มสุกได้แล้ว สำหรับอาหารก็ให้รับประทานเหมือนกับเด็กอายุ 7 เดือน สำหรับเด็กวัย 8-10 เดือนคุณแม่อาจปล่อยให้เล่นคนเดียวบ้าง เพราะในวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และจะค่อยๆจดจำสิ่งต่างๆ ทั้งนี้การเล่นของลูกก็ควรที่จะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วย

10-12 เดือน

ให้กินนมแม่และรับประทานอาหารเหมือนเดิม แต่ให้เพิ่มปริมาณและให้อาหารมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะทำอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆสำหรับให้ลูกน้อยรับประทานได้

ข้อแนะนำ

  • ให้อาหารแก่ลูกน้อยครั้งละน้อยๆก่อน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณของอาหารให้มากขึ้น
  • ควรหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งอาหารด้วยเครื่องปรุงต่างๆ
  • ให้ลูกน้อยรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล
  • หลีกเลี่ยงขนมหวานจัด น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ที่หวานมากๆ
  • ไม่ควรให้เด็กรับประทานอาหารเดิมซ้ำๆ เพราะจะขาดสารอาหารที่จำเป็นได้

เพื่อพัฒนาการของลูกน้อย ผู้ปกครองควรใส่ใจในโภชนาการลูกวัย 0-1 ปี ให้มาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายและสมองให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆที่สมวัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ในวันต่อๆไป