Digital Era หรือ ชีวิตดิจิทัล คืออะไร

Digital Era หรือยุคดิจิตอล คือสิ่งที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบกับโลกในปัจจุบัน ทั้งในด้านธุรกิจการทำงาน ด้านสาธารณูปโภค ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่ว ๆ ไป โดยคำว่าดิจิตอลที่ว่านี้ เป็นการเรียกรวม ๆ ของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองความสะดวก สบาย และความต้องการของมนุษย์ โดยการนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา

โดยสิ่งที่คนส่วนมากเข้าถึง และใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็คือโซเชียลมีเดีย (Social Media) โซเชียลมีเดียนั้นมีลักษณะเป็นกลุ่มสังคมบนโลกออนไลน์ โดยที่กลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นสื่อที่มีการเชื่อมโยงต่าง ๆ เข้าถึงกัน โดยที่จะเป็นแหล่งพบปะคุยกันของผู้คนผ่านอุปกรณ์อย่าง ไม่ว่าจะเป็น smart phone Tablet PC และ laptop เป็นต้น

YWN The Group of People in Digital age

Young (ผู้เยาว์) – บุคคลกลุ่มนี้ จะเป็นวัยรุ่น หรือบุคคลที่มีอายุยังน้อย ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางความคิดมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มีความอยากรู้ และอยากลองอยู่ภายในตัว โดยที่จะมีความกล้าที่จะแสดง และทำในสิ่งใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ที่ไม่ได้คำนึงถึงวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ โดยที่จะมีผลโดยตรงกับการทำธุรกิจที่มีความใหม่ โดยที่คนกลุ่มนี้ จะถือว่าเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่กล้าที่จะคิดนอกกรอบ และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ออกมาอย่างตรงไปตรงมา มีความรวดเร็ว และเข้าถึงได้กับทุกสถานการณ์

Woman (ผู้หญิง) – บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพราะผู้หญิงถือว่าเป็นผู้ที่จัดการเรื่องการเงิน ให้ได้ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีที่สุด ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหน ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ก็สามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยวิธีที่ดี และเหมาะสมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอง ครอบครัว ไปจนถึงการเงินของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ากลุ่มผู้หญิงถือเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นอย่างมากในการการเลือกซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ทั้งในโลกความจริง และโลกออนไลน์

Netizen (ชาวเน็ต) – บทบาทสำคัญที่เดินหน้าโลกโซเชียล โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชากรชาวเน็ต ที่ดูเหมือนจะเป็นการเรียกรวม ๆ ทุกคนที่ใช้โซเชียล หรืออินเทอร์เน็ต แต่ความจริงแล้วกลุ่มคนที่เป็นชาวเน็ตนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ นั่นก็คือ กลุ่มผู้วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ ในเชิงประโยชน์ และกลุ่มผู้ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บทบาทที่สำคัญของผู้คนเหล่านี้ก็คือ จะเพิ่มส่วนแบ่งทางจิตใจให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุก ๆ คน โดยที่จะทำให้ผู้คนต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้รับประโยชน์มากที่สุด และได้รับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมที่มีความเหมือนกันขึ้นมา